NIL Examengelden 2016 vastgesteld

De vergoeding die het NIL vraagt voor de examens van de lijmopleidingen in 2016 zijn vastgesteld op:

  • Examen EWF/NIL 515-1 EAB          Euro    385,00     (schriftelijk, practicum en mondeling)
  • Examen EWF/NIL 516-1 EAS          Euro    900,00     (schriftelijk(3*), practicum en mondeling)
  • Examen EWF/NIL 517-1 EAE          Euro 1.400,00     (schriftelijk(7*) en mondeling)

Note:

  • Deelnemers aan de EAE-opleiding worden in de gelegenheid gesteld om ook deel te nemen aan een practicumexamen. Bij succes leidt dit tot een aantekening op het diploma
  • Voor Nederlandstalige en Engelstalige examens geldt dezelfde vergoeding
  • Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor zakelijke relaties loopt de facturatie via Lijmacademie. Voor particuliere klanten loopt de facturatie direct bij het NIL.
NIL
NIL
NIL