LIJMACADEMIE

EAE – Lijmingenieur


De opleiding tot EWF 662 European Adhesive Engineer werd tot nu toe alleen gegeven in de Duitse en Engelse taal. De belangstelling in Nederland en België is echter voldoende groot om deze opleidingsvorm tot lijmingenieur ook in de Nederlandse taal te gaan uitvoeren. Lijmacademie heeft het Fraunhofer IFAM, een Nederlandse en een Belgische Universiteit bereid gevonden om in samenwerking de eerste Benelux EAE (Nederlands/Engelstalig) uit te voeren in 2020 & 2021.

Klik voor de brochure op:

Brochure Opleiding EAE – EWF-NIL 662

 

EUROPEAN ADHESIVE ENGINEER


 

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Materiaalkunde

Hierbij worden de basisaspecten van materialen behandeld voor een beter begrip van de

lijmtechniek. Hierbij komen de primaire en secundaire structuren van kunststoffen en andere

materialen aan bod en de onderlinge relatie tussen de structuur informatie en de toepassingsgerichte eigenschappen.

 

 

Hechteigenschappen van substraten

De hechteigenschappen van verschillende substraten (zowel in de bulk als aan het oppervlak)

worden behandeld, die van groot belang zijn om noodzaak en effect van materiaalspecifieke

oppervlaktebehandelingen te begrijpen.

 

 

Lijmsoorten, hardingsmechanismen en verwerkingseigenschappen

Verwerkingseigenschappen en hardingsmechanismen van verschillende typen lijmen en hun

eigenschappen na uitharding zijn van groot belang in de lijmtechniek. Ook wordt ingegaan op de

samenstelling en formulering van lijmen. Het practicum zorgt voor verdere borging van de theorie.

 

 

Analysetechnieken van lijmproducten en oppervlaktes

Uitgebreide kennismaking met thermo analyse en oppervlakte analyse methodes.

 

 

Adhesie

De krachtuitwisselingen die de basis vormen voor hechting worden toegelicht evenals huidige

onderzoeksthema’s rond adhesie. Praktische experimenten ondersteunen de theorie.

 

 

Oppervlakte behandeling

Hiertoe behoort het reinigen van verschillende oppervlakken, evenals effectiviteit en

toepassingsvoorbeelden van specifieke oppervlakte voor- en nabehadelingstechnieken.

 

 

Productietechniek gericht op het lijmproces

In dit deel van de opleiding wordt aandacht besteed aan rheologisch gedrag, applicatie- en

uithardingstechnieken van lijmproducten. Veel gebruikte hulp- en productiemiddelen worden

besproken voor zowel het handmatig, semi-automatisch als het vol automatische proces.

 

Verbindingtechniek

Verschillende verbindingstechnieken, waaronder lassen, klinken en drukvoegen worden besproken,

waarbij de nadruk ligt op synergie tussen deze technieken en de lijmtechniek.

 

 

Ontwerp en engineering

De ontwikkeling van rekenmodellen voor het gedrag van lijmverbindingen is een belangrijk

onderzoeksonderwerp. Naast analytische methodes en numerieke modellen worden ook duimregels

besproken in combinatie met hun praktische relevantie. Aan de hand van voorbeelden wordt een

oplossingsmethode uitgelegd voor het doorrekenen van lijmverbindingen. Ook wordt er aandacht

besteed aan beoordeling van bestaande ontwerpen en veiligheidsfactoren.

 

 

Kwaliteitsmanagement, testmethodes en veroudering

Vanuit een specifiek technisch oogpunt wordt het onderwerp kwaliteit management verder

uitgewerkt. Het volledig proces van idee tot aan het einde van de levensduur wordt beschouwd

vanuit een kwaliteitsborgingperspectief. Zowel destructief als niet-destructieve testmethodes komen

aan de orde, in combinatie met verouderingsaspecten van lijmverbindingen.

 

 

Veiligheid, gezondheid en milieu aspecten

Tot het werkgebied van de EAE behoort ook besluitvorming rond veiligheid, gezondheid en

milieu aspecten. Fysiologische en milieuaspecten komen aan bod, in combinatie met wet- en

regelgeving en beschermende maatregelen bij het lijmproces.

 

 

De uitvoeringsdata van deze EAE-opleiding vind u in: Brochure Opleiding EAE – EWF-NIL 662

Voor het inschrijfformulier kijk op pagina Inschrijven lijmopleiding