LIJMACADEMIE

EAB – Lijmvakman


Na succesvolle serie Nederlandstalige Lijmspecialist opleidingen vanaf januari 2011, is in januari 2012 gestart met de Nederlandstalige Lijmvakman opleiding. Dit niveau is met name bedoeld voor bedrijfsmedewerkers, die regelmatig lijmwerkzaamheden verrichten op basis van werkinstructies, met of zonder direct toezicht. Door de jaren heen is er een opleidingsmethode ontwikkeld, volledig afgestemd op de doelgroep, met optimaal leereffect.

Klik voor de brochure op:

Brochure Opleiding EAB – EWF-NIL 515

European Adhesive Bonder


Doel van de opleiding

De participanten worden getraind in het gebruik van lijmtechnieken in een industriële productie omgeving. De cursus zorgt voor een fundamenteel begrip van de lijmtechnologie, zodat de bijzondere aspecten van het lijmproces worden begrepen en rekening mee gehouden tijdens het uitvoeren van de lijmwerkzaamheden. De relevante samenhang en belang van werkinstructies worden duidelijk. Na succesvolle afronding van deze cursus zijn de participanten in staat om als ware vakman, onafhankelijk lijmwerkzaamheden uit te voeren, op technisch verantwoorde wijze.

Duur van de opleiding en examinering

De Lijmvakman opleiding is fulltime en duurt 40 uur (1 week) inclusief examen. Ter ondersteuning aan het leerproces wordt de theorie afgewisseld met praktische oefeningen. De opleiding wordt afgerond met een praktisch, schriftelijk en mondeling examen. Een voorwaarde om aan het examen deel te mogen nemen is dat men naar redelijkheid heeft deelgenomen aan de opleidingsdagen.

Doelgroep en voorwaarden voor deelname

Tot de doelgroep behoren medewerkers van lijmverwerkende of lijmproducerende bedrijven, die zelfstandig lijmwerkzaamheden uitvoeren, op basis van (geschreven) werkinstructies. Deelnemers moeten een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal, zodat men het opleidingsmateriaal goed begrijpt en daarnaast in staat is om de examens te doen. Vooropleidingseis voor deelname aan deze opleiding is MBO niveau 2.

Opleidingsinhoud


Basisbegrippen

De opleiding start met de behandeling van basisbegrippen in de lijmtechniek. Lijmen wordt hierbij vergeleken met andere verbindingstechnieken. De integriteit van een lijmverbinding wordt uitgelegd aan de hand van het conceptuele model van verbindingskrachten. Zo ook wordt uitleg gegeven over de invloedsfactoren rond de kwaliteit van de lijmverbinding. Participanten bouwen kennis op over de fundamentele aspecten rond de eigenschappen van lijmen en lijmverbindingen.

Lijmtypes

In dit deel van de opleiding worden de participanten wegwijs gemaakt in de meest belangrijke lijmtypes die in de industrie gebruikt worden, evenals hun eigenschappen en toepassingsgebieden. De nadruk wordt hierbij gelegd op het belang om deze verschillende lijmtypes op de juiste manier, onder de juiste uithardingcondities toe te passen. Deze aspecten worden verder onderbouwd aan de hand van praktische oefeningen.

Oppervlaktebehandeling

Een passende oppervlaktebehandeling is van het grootste belang voor een goede en met name duurzame lijmverbinding. De opleiding introduceert oppervlaktetechnieken die gebruikelijk worden uitgevoerd door vakmensen als onderdeel van het lijmverbindingsproces. Praktische experimenten geven de participanten de nodige ervaring in de toepassing van lijmtechnieken op verschillende materialen/lijmdelen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het gebruik van primers en hechtverbeteraars.

Meetmethodes

Tijdens het practicum worden lijmproefstukken gemaakt, die vervolgens beproefd worden op gebruikelijke testapparatuur. Evaluatie van de verbindingssterkte en het bezwijkgedrag helpt gevoel te krijgen voor mogelijke fouten in het lijmproces en de gevolgen daarvan. Deze informatie vormt een belangrijke aanvulling op de theorie.

Productietechniek

Participanten krijgen een introductie in de fundamentele aspecten van zowel manuele als geautomatiseerde lijmprocessen in een productieomgeving. Tevens leert men oorzaken van fouten te herkennen en te voorkomen.

Arbo en milieu

Participanten leren de principes rond het herkennen van potentiële gevaren wanneer men met lijm en oplosmiddelen werkt, die gebruikt in industriële lijmprocessen. Het belang van het gebruik van beschermende hulpmiddelen en PBM’s wordt benadrukt.

Planning, Plaats, Kosten & Inschrijven

Brochure: Brochure Opleiding EAB – EWF-NIL 515
Inschrijfformulier: Inschrijven lijmopleiding