Training centre

De eerste stap in het verbeteren van het resultaat van industriële lijmprocessen is het kwalificeren van de betrokken medewerkers. Het gaat hierbij niet alleen over degenen die het feitelijk werk uitvoeren, maar ook om de leidinggevenden, medewerkers actief in werkvoorbereiding en kwaliteitsdienst en de ontwerpverantwoordelijken van de lijmverbinding.

Veel leveranciers van lijmproducten verzorgen korte trainingen, gericht op de verwerking van hun producten. Ook zijn er trainingscenters die een algemene introductie van de lijmtechniek uitvoeren. In beide gevallen zal een deelnemer een bewijs van deelname kunnen ontvangen. Dit is echter niet voldoende om binnen de gangbare kwaliteitssystemen aan te tonen dat de betreffende persoon gekwalificeerd is om zijn lijm gerelateerde werkzaamheden uit te voeren .

De Europees erkende persoonskwalificatie opleidingen van Lijmacademie voorzien hier echter wel in. Origineel zijn deze opleidingstrajecten ontwikkeld door het Duitse Fraunhofer IFAM op verzoek van de automobiel sector. Inmiddels worden de kwalificatie opleidingen wereldwijd en in alle industriële sectoren uitgevoerd. Lijmacademie is de officiële en exclusieve samenwerkingspartner van het Fraunhofer IFAM in Nederland en België. Tevens is Lijmacademie gecertificeerd door het EWF/NIL als Authorized Training Body voor de opleidingen:

European Adhesive Bonder (EWF/NIL 515 EAB)
(40 uur, gericht op uitvoerenden)
European Adhesive Specialist (EWF/NIL 662 EAS), en
(120 uur, gericht op leidinggevenden, niveau MBO4/BSc technisch)
European Adhesive Engineer (EWF/NIL 662 EAE, in ontwikkeling)
(332 uur, gericht op eindverantwoordelijken, niveau BSc/MSc technisch)

Bekijk het complete opleidingsaanbod

Welcome to Lijmacademie

Installeer de app
×