EAE lijmingenieur

De opleiding tot EWF 662 European Adhesive Engineer werd tot nu toe alleen gegeven in de Duitse en Engelse taal. De belangstelling in Nederland en België is echter voldoende groot om deze opleidingsvorm tot lijmingenieur ook in de Nederlandse taal te gaan uitvoeren. Lijmacademie heeft het Fraunhofer IFAM, een Nederlandse en een Belgische Universiteit bereid gevonden om in samenwerking de eerste Benelux EAE (Nederlands/Engelstalig) uit te voeren in 2020 & 2021.

Terug naar opleidingsaanbod Brochure EAEOpleidingsdataInschrijven EAE

EUROPEAN ADHESIVE ENGINEER

Inhoud van de opleiding

Materiaalkunde
Hierbij worden de basisaspecten van materialen behandeld voor een beter begrip van de
lijmtechniek. Hierbij komen de primaire en secundaire structuren van kunststoffen en andere
materialen aan bod en de onderlinge relatie tussen de structuur informatie en de toepassingsgerichte eigenschappen.


Hechteigenschappen van substraten
De hechteigenschappen van verschillende substraten (zowel in de bulk als aan het oppervlak)
worden behandeld, die van groot belang zijn om noodzaak en effect van materiaalspecifieke
oppervlaktebehandelingen te begrijpen.


Lijmsoorten, hardingsmechanismen en verwerkingseigenschappen
Verwerkingseigenschappen en hardingsmechanismen van verschillende typen lijmen en hun
eigenschappen na uitharding zijn van groot belang in de lijmtechniek. Ook wordt ingegaan op de
samenstelling en formulering van lijmen. Het practicum zorgt voor verdere borging van de theorie.


Analysetechnieken van lijmproducten en oppervlaktes
Uitgebreide kennismaking met thermo analyse en oppervlakte analyse methodes.


Adhesie
De krachtuitwisselingen die de basis vormen voor hechting worden toegelicht evenals huidige
onderzoeksthema’s rond adhesie. Praktische experimenten ondersteunen de theorie.


Oppervlakte behandeling
Hiertoe behoort het reinigen van verschillende oppervlakken, evenals effectiviteit en
toepassingsvoorbeelden van specifieke oppervlakte voor- en nabehadelingstechnieken.


Productietechniek gericht op het lijmproces
In dit deel van de opleiding wordt aandacht besteed aan rheologisch gedrag, applicatie- en
uithardingstechnieken van lijmproducten. Veel gebruikte hulp- en productiemiddelen worden
besproken voor zowel het handmatig, semi-automatisch als het vol automatische proces.


Verbindingtechniek
Verschillende verbindingstechnieken, waaronder lassen, klinken en drukvoegen worden besproken,
waarbij de nadruk ligt op synergie tussen deze technieken en de lijmtechniek.


Ontwerp en engineering
De ontwikkeling van rekenmodellen voor het gedrag van lijmverbindingen is een belangrijk
onderzoeksonderwerp. Naast analytische methodes en numerieke modellen worden ook duimregels
besproken in combinatie met hun praktische relevantie. Aan de hand van voorbeelden wordt een
oplossingsmethode uitgelegd voor het doorrekenen van lijmverbindingen. Ook wordt er aandacht
besteed aan beoordeling van bestaande ontwerpen en veiligheidsfactoren.


Kwaliteitsmanagement, testmethodes en veroudering
Vanuit een specifiek technisch oogpunt wordt het onderwerp kwaliteit management verder
uitgewerkt. Het volledig proces van idee tot aan het einde van de levensduur wordt beschouwd
vanuit een kwaliteitsborgingperspectief. Zowel destructief als niet-destructieve testmethodes komen
aan de orde, in combinatie met verouderingsaspecten van lijmverbindingen.


Veiligheid, gezondheid en milieu aspecten
Tot het werkgebied van de EAE behoort ook besluitvorming rond veiligheid, gezondheid en
milieu aspecten. Fysiologische en milieuaspecten komen aan bod, in combinatie met wet- en
regelgeving en beschermende maatregelen bij het lijmproces.

Terug naar opleidingsaanbodBrochure EAEOpleidingsdataInschrijven EAE