Research lab

Het ontwerp van een hoogwaardige lijmverbinding is een uitdaging. Lijmselectie en dimensionering kan alleen aan de hand van het opstellen van een gedegen Programma van Eisen, opgevolgd door gerichte testen, die de feitelijke gebruikssituatie zo goed als mogelijk nabootsen.

Het laboratorium van Lijmacademie is voorzien van moderne apparatuur om verouderingsgedrag van lijmverbindingen versneld te simuleren. Dit wordt standaard vervolgd met destructieve testen. Worden deze testen uitgevoerd met verschillende lijmproducten en/of oppervlaktebehandelingen van de lijmdelen, dan resulteert dit een onderbouwde selectie van het beste systeem.

Lijmacademie onderzoekt de meest uiteenlopende lijmtoepassingen; van tape-verlijmingen en flexibele lijmverbindingen tot aan de sterkste epoxy. Dit wordt veelal gedaan in lijmselectie vraagstukken, maar ook in de product-validatie fase, proces-validatie, procescontrole en schade expertise. Alle apparaten en instrumenten worden volgens het gebruikte kwaliteitssysteem eens per twee jaar gekalibreerd zodat ook in gerechtelijke procedures waarde wordt gehecht aan de uitkomsten van de testen.

De verouderingstesten worden meestal uitgevoerd zoals beschreven in ISO 9142 en de verwijzingen naar specifieke testen zoals zoutsproei, Xenon UV verwering, onderdompeling en combinatie testen. Voor het maken en testen van proefstukken maakt Lijmacademie gebruik van Teflon en aluminium waarvan onderwerp-specifieke hulpmiddelen worden gemaakt.

Contact Research Lab

Welcome to Lijmacademie

Installeer de app
×