Presentatie “Permanency of an Adhesive Joint” tijdens het Lijm-Event 2019

Op 1 oktober heeft Lijmacademie deelgenomen aan het Lijm-Event 2019 in Veldhoven.
Arnold Knottnerus (directeur Lijmacademie) heeft tijdens dit event een presentatie gegeven over de duurzaamheid van lijmverbindingen.

 Mocht u de presentatie willen nalezen; via onderstaande link kunt u deze downloaden:
Presentatie “Permanency of an adhesive joint” tijdens het Lijm-Event 2019

Lees verder

European Adhesive Specialist Refresher 2019

                          

    | Weer een geslaagde 

         EAS Refresher!

 

De eerste dag stond in het teken van een herhaling en aanvulling rond het centrale thema Hechting:

 • Vereisten aan de lijmdelen die moeten worden verlijmd
 • Verlijming van kunststoffen, geverfde oppervlakken en vezel versterkte kunststoffen
 • Verlijmen van metalen
 • Verlijmen van glas
 • Laatste ontwikkelingen in de lijmtechnologie zoals vermoeiings en dynamisch testen van gelijmde verbindingen. Inline beoordelen van mengkwaliteit. Schoon en betrouwbaar oppervlakte voor Vacuüm stralen. Voorbereiding en implementatie van een certificering volgens DIN2304

Na een leerzame maar ook interessante dag met de groep gaan dineren, buiten in het zonnetje, bij hotel Van der Valk. Samen nog wat gedronken op een succesvolle eerste dag na het heerlijke diner!

De tweede dag mochten de deelnemers zelf een onderwerp inbrengen. In totaal zijn er 14 praktijk onderwerpen behandeld:

 • Introductie door de degene die het onderwerp heeft ingebracht
 • Analyse van het onderwerp door de gespreksleider
 • Discussie/brainstormsessie met de deelnemers
 • Afrondende samenvatting door de gespreksleider

Al met al een zeer geslaagde European Adhesive Specialist Refresher 2019!!!

 

 

 

 

Lees verder

Lijmacademie sponsort Hockeyclub Zevenbergen!

Lijmacademie sponsort Hockeyclub Zevenbergen de lokale hockeyclub van Zevenbergen en is
nauwverboden met de hockeyclub!

De hockeyclub versterkt de samenleving en zorgt voor sociale samenhang wat lijmacademie belangrijk vind. Dhr. Knottnerus (eigenaar van Lijmacademie) steunt de hockeyclub ook als vrijwilliger!

Lees verder

Nieuwe opleidingen voor 2019 zijn gepland voor de European Adhesive Bonder opleiding!

De datums voor de nieuwe EWF/NIL 515-1 EAB European Adhesive Bonder – Lijmvakman/-vrouw opleiding 2019 zijn bekend!

EWF/NIL 515-1 EAB – 2019-1
Van  maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari

EWF/NIL 515-1 EAB – 2019-2
Van maandag 29 april t/m  vrijdag 3 mei

EWF/NIL 515-1 EAB – 2019-3
Van maandag 2 september t/m vrijdag 6 september

EWF/NIL 515-1 EAB – 2019-4 (Engelstalig)
Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november

Voor meer informatie zie:
European Adhesive Bonder

Lees verder

Nieuwe opleidingen voor 2019 zijn gepland voor de European Adhesive Specialist opleiding!

De datums voor de nieuwe EWF/NIL 516-1 EAS European Adhesive Specialist – Lijmspecialist opleiding 2019 zijn bekend!

EWF/NIL 516-1 EAS – Lijmspecialist 2019-1
Week 1 – Van maandag 4 februari t/m vrijdag 8 februari
Week 2 – Van maandag 11 maart t/m vrijdag 15 maart
Week 3 – Van maandag 8 april t/m vrijdag 12 april

EWF/NIL 516-1 EAS – Lijmspecialist 2019-2
Week 1 – Van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober
Week 2 – Van maandag 11 november t/m vrijdag 15 november
Week 3 – Van maandag 9 december t/m vrijdag 13 december

Voor meer informatie zie:
European Adhesive Specialist

Lees verder

Company specific European Adhesive Bonder opleiding EAB2018-5 voltooid!

Company specific European Adhesive Bonder opleiding EAB2018-5 door Arnold Knottnerus van Lijmacademie gegeven!
31 augustus weer een gecertificeerde European Adhesive opleiding voltooid!

Het was een succes en de kandidaten hebben allen hun EAB diploma behaald.

De eerst volgende European Adhesive Bonder opleiding start op 17 september a.s..
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Mocht u willen deelnemen kunt u een e-mail sturen aan inschrijven@lijmacademie.nl

Lees verder

Adhesive Specialist Refresher op 27 & 28 juni 2018!

Weer een geslaagde European Adhesive Specialist Refresher!

De eerste dag stond in het teken van een stuk herhaling van de opleidingsonderwerpen:

 • Lijmsoorten
 • Adhesie
 • Oppervlaktebehandelingen
 • Praktische vaardigheden
 • Lijmverwerking

Daarnaast op de eerste dag een verdieping in de onderwerpen Adhesie en Lijmverwerking op het niveau tussen EAS en EAE.

Na een leerzame maar ook interessante dag met de groep gaan dineren, buiten in het zonnetje, bij hotel Van der Valk.Bij deze gelegenheid zijn tevens diploma’s uitgereikt aan deelnemers aan de EAS-opleiding in het voorjaar, evenals medailles voor degenen die het best hebben gescored tijdens de Adhesive Olympics van 23 maart jl. Samen nog wat gedronken op een succesvolle eerste dag na het heerlijke diner!

De tweede dag zijn de onderwerpen Kwaliteitsborging/-controle, ontwerp van Lijmverbindingen behandeld. Een uitgebreide toelichting is gegeven op de manier waarop lijmverbindingen worden ontworpen. Hier bleek duidelijk interesse voor te zijn. Tevens presentaties mogen genieten van een viertal industriele experts; Klaas Hart (Hartech), Jan Lambrechts (LCS), Mark de Waard (Rycobel, Atlas) en Marielle Laimboch-Wouters (Materialsxpertise).

Al met al een zeer geslaagde European Adhesive Specialist Refersher!

De volgend EAS Refresher staat gepland op dinsdag 25 en woensdag 26 juni, 2019.

 

 

Lees verder

NIL
NIL
NIL