Training Data EAE

EWF/NIL 662 EAE 2020-2021:
Week 1 – 14- 9- to 18- 9-2020 (at Glue Academy)
Week 2 – 21- 9- to 25- 9-2020 (at Glue Academy)
Week 3 – 16-11- to 20-11-2020 (at KU Leuven)
Week 4 – 23-11- to 27-11-2020 (at KU Leuven)
Week 5 – 18- 1- to 22- 1-2021 (at Glue Academy)
Week 6 – 25- 1- to 29- 1-2021 (at KU Leuven)
Week 7 – 15- 3- to 19- 3-2021 (at Fraunhofer IFAM)
Week 8 – 22- 3- to 26- 3-2021 (at Fraunhofer IFAM)