Weer een geslaagde EAS Refresher!

De eerste dag stond in het teken van een herhaling en aanvulling:

 • Elastische lijmverbindingen
  • Lijmsoorten, onderlinge vergelijking
  • Ontwerp en sterkteberekening
  • Testmethodes
 • Anaerobe lijmen
  • Practicum anaerobe lijm
 • Hardheidsmetingen van uitgeharde 2C epoxy

Na een leerzame, interessante dag hebben we samen wat gedronken, buiten in het zonnetje, op een succesvolle eerste dag. Daarna genoten van een heerlijke diner met de groep bij hotel Van der Valk.

De tweede dag mochten de deelnemers zelf een onderwerp inbrengen. Er zijn verschillende praktijk onderwerpen behandeld:

 • High speed mixers
 • Hardheidsmetingen aan geprepareerde proefstukken
 • Testen van de anaerobe proefstukken
 • Groepsdiscussie rond lijm-technische uitdagingen uit de praktijk, zelf ingebracht door de deelnemers

Al met al een zeer geslaagde European Adhesive Specialist Refresher 2022!

Trackback van jouw site.

NIL
NIL
NIL