Weer een geslaagde EAS Refresher!

De eerste dag stond in het teken van een herhaling en aanvulling:

Elastische lijmverbindingen
Lijmsoorten, onderlinge vergelijking
Ontwerp en sterkteberekening
Testmethodes
Anaerobe lijmen
Practicum anaerobe lijm
Hardheidsmetingen van uitgeharde 2C epoxy

Na een leerzame, interessante dag hebben we samen wat gedronken, buiten in het zonnetje, op een succesvolle eerste dag. Daarna genoten van een heerlijke diner met de groep bij hotel Van der Valk.

De tweede dag mochten de deelnemers zelf een onderwerp inbrengen. Er zijn verschillende praktijk onderwerpen behandeld:

High speed mixers
Hardheidsmetingen aan geprepareerde proefstukken
Testen van de anaerobe proefstukken
Groepsdiscussie rond lijm-technische uitdagingen uit de praktijk, zelf ingebracht door de deelnemers

Al met al een zeer geslaagde European Adhesive Specialist Refresher 2022!

Welcome to Lijmacademie

Installeer de app
×